aanmelding nieuwe leerlingen

Procedure aanmelding nieuwe leerling(en)

De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders. Zij maken hiervoor een afspraak met de directie. Dat kan op ieder gewenst moment voorafgaand aan de vierde verjaardag van het kind, liefst tussen het tweede en derde jaar.
Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek geeft de directie een rondleiding door de school, zodat ouders de identiteit en de pedagogische visie van de school ervaren. Indien uw kind extra zorg nodig heeft, zal er aanvullend overleg plaatsvinden met de directie en de intern begeleider.
Voor de officiële aanmelding vullen ouders een aanmeldingsformulier in. De ouders ontvangen vervolgens van de school een schriftelijke bevestiging van de aanmelding. Er is dan een plek voor uw kind op De Dorendal gereserveerd.

Tussentijds instromende nieuwe leerlingen in hogere groepen
Ook hier geldt de hierboven beschreven aanmeldingsprocedure. Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun schoolloopbaan op onze school willen aanmelden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. We vragen de ouders om bij dit eerste bezoek zoveel mogelijk informatie over hun kinderen mee te nemen (te denken valt aan: rapporten, verslag van de huidige groepsleerkrachten, gegevens van eventuele tests / onderzoeken, Daltonvaardigheden, etc.).

Overstapregeling voor leerlingen van basisscholen in de gemeente Renkum Soms is het voor een leerling beter de schoolloopbaan op een andere basisschool te vervolgen. Ouders hebben de vrije keuze en scholen zijn ook gebonden aan de afspraken binnen Passend Onderwijs om kinderen een plek te bieden. Binnen die kaders hebben directeuren en IB-ers de volgende afspraken gemaakt, zodat we naar ouders en elkaar toe een heldere lijn hebben.

Een uitgebreide beschrijving van de procedures voor aanmelding vindt u op blz. 29 van onze schoolgids.

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op