De MR van De Dorendal

Als medezeggenschapsraad (MR) willen wij er aan bijdragen dat De Dorendal een school is voor alle kinderen en waar zij groot kunnen worden in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

Als MR oefenen wij invloed uit op het schoolbeleid door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen. Daarnaast maken wij gebruik van de rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in de wet en het medezeggenschapsstatuut van stichting Fluvius.
De MR staat achter de visie van de Dorendal en het Daltononderwijs. Wij toetsen de plannen en het beleid van school aan deze visie en specifiek aan het jaarplan. Hiermee verschilt de MR van de Ouderklankbordgroep. De OKBG is een adviesorgaan dat ondersteunend aan de beleidsvorming, maar niet toetsend is.

Contact
Om ouders en leerkrachten op de hoogte te houden van wat wij doen, staat er met regelmaat een stukje 'Nieuws uit de MR' in de digitale nieuwsbrief op het Ouderportaal. Op het ouderportaal vindt u ook de notulen en jaarverslagen.  Op deze website vindt u het MR-communicatieplan.

Op onze agenda staat altijd een onderdeel 'signalen van ouders en leerkrachten'. Heeft u een vraag of opmerking? Spreek ons dan aan of stuur een mailtje naar mr.dorendal@floresonderwijs.nl. Wij komen graag met u in contact!

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op