Techniek onderwijs
Techniek neemt in ons dagelijks leven een belangrijke plaats in. Techniek krijgt steeds meer een sturend karakter, we zijn er afhankelijk van. Om die reden hebben we techniekeducatie opgenomen in ons schoolplan. Het werkplan techniekeducatie zijn we aan het ontwikkelen. We willen toewerken naar de situatie waarin techniek een geïntegreerd onderdeel vormt van wereldoriëntatie.
De kinderen van groep 5,6,7 en 8 gaan elk jaar een paar keer naar het Technisch Creatief Jeugdcentrum in Arnhem om daar lessen in techniek te volgen. Als het mogelijk is geven we deze lessen op school.

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op