Zoeken
Schooltijden 

Op de Dorendal werken we met z.g.n. " vijf gelijke dagen model" . Dit betekent dat we iedere dag les hebben van  08.30 - 14.00 uur met een pauze van 12:15-12:45.  Alle kinderen blijven op school over.
Groep 1 heeft iedere vrijdag vrij.