Onze missie
Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en opgroeien tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving, die inzicht hebben in zichzelf en de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.

Onze Visie
De Dorendal is een school waarin we ruimte geven aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten.  We zetten kinderen in hun kracht zodat zij, nu en in de toekomst, hun weg vinden in deze diverse maatschappij! Daltononderwijs is voor De Dorendal de rode draad.

In ons onderwijs zijn wij geïnspireerde en enthousiaste leerkrachten die een onderzoekende en lerende houding bij kinderen stimuleren.  We spreken de kinderen hierbij op het juiste niveau aan. We stimuleren wat goed gaat en van fouten leren we. 

Als team zijn wij voortdurend in ontwikkeling en blijven wij ons  professionaliseren.  Hierbij zijn wij in staat om elkaars kwaliteiten te zien, in te zetten en te waarderen. Dit bereiken wij in een open en plezierige sfeer!

In ons contact met ouders tonen wij een open communicatie en respectvolle houding met als doel een optimale samenwerking, waarin we laten zien dat we uw inbreng waardevol vinden.

School, thuis en dorpsgemeenschap vormen een leefomgeving  waarin positieve sociale interactie centraal staat, zodat  De Dorendal voor Doorwerth een veilige plek is om te leren en op te groeien. 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op