De medezeggenschapsraad van De Dorendal bestaat uit:

Oudergeleding:
Kim de Keijzer (voorzitter)
Judith van Pernis (secretaris)
Margriet van der HeijdenPersoneelsgeleding:
Nicole Mathijssen
Samantha Schoemans

 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op