Zoeken
De medezeggenschapsraad van De Dorendal bestaat uit:

Oudergeleding:

Kim de Keijzer (voorzitter)
Judith van Pernis (secretaris)
Margriet van der Heijden
Marcel ten CatePersoneelsgeleding:

Nicole Mathijssen
Adri van de Kraats
Samantha Schoemans