De medezeggenschapsraad van De Dorendal bestaat uit:

Oudergeleding:

Kim de Keijzer (voorzitter)
Judith van Pernis (secretaris)
Margriet van der HeijdenPersoneelsgeleding:

Nicole Mathijssen
Adri van de Kraats
Samantha Schoemans

 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op