Uitgangspunten van de Ouderklankbordgroep (OKB)

De ouderklankbordgroep Dorendal vormt een plaats en een ruimte waarin de directeur van de school in gesprek treedt met een aantal ouders. Het ouderklankbord (OKB) kent verschillende leden, met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. De bijeenkomsten worden geleid door de directeur, die voorzitter is van het OKB, waarbij de secretaris zorg draagt voor de verslaglegging en verdere verspreiding van het verslag. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de directeur, die de agenda en werkwijze vaststelt.

Het klankbord fungeert naar wens als een denktank, een klankbord en/of een intervisiegroep, waarvan de directeur naar eigen inzicht gebruik kan maken. De adviezen die in de bijeenkomsten naar voren komen kunnen zo bijdragen aan de uiteindelijke besluitvorming, waardoor de MR goed gefundeerde plannen te beoordelen krijgt.

Dit geheel zonder verplichting van opvolging. Het advies kan geheel, deels of niet overgenomen worden, al naar gelang de wens van de directeur.

Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen liggen op de volgende gebieden:
● De identiteit van de school: bewaken, uitdragen en verder uitwerken en vormgeven.
● Imago ; communicatie in- en rond de school in al haar vormen.
● Inhoud ; (organisatie, onderwijskwaliteit, onderwijs ontwikkeling) Zo ondersteunt het ouderklankbord de    school in de uitvoering van het schoolplan.

Daarnaast behandelen we andere door de leden ingebrachte onderwerpen. De leden van het okb leggen hun oor te luisteren, zowel fysiek 'op het schoolplein' als ook digitaal, bijvoorbeeld via de digitale communicatiestructuur per groep en bouw. Het okb heeft dus ook een signalerende functie.

De bijeenkomsten in het kader van het okb vinden plaats in een sfeer van vertrouwen. Dat betekent dat zowel de directeur als de leden van het okb zich vrij kunnen voelen in de uitwisseling van gedachten, meningen en twijfels. Deze gaan niet verder dan de ruimte die we op de bijeenkomst met elkaar geschapen hebben. Niet om achterkamertjes politiek te bedrijven (juist niet!), maar vanwege het vroege tijdstip waarop sommige onderwerpen binnen het okb aan de orde kunnen komen en vanwege het veilige klimaat binnen het okb.

Het okb Dorendal komt 5 a 6 keer per jaar volgens een planning bij elkaar. Daarnaast kan het voorkomen dat een bijeenkomst op aanvraag wordt belegd, wanneer er iets bijzonders speelt.

Het okb kent een bezetting van 3 tot 6 mensen. Op dit moment hebben we 2 leden. We zullen op organische wijze naar het streefgetal toe groeien. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden of uitgenodigd worden door de directeur. Deelname aan het okb duurt voort zolang de ouder en de voorzitter dit willen. Er bestaat geen verplichte roulatie.


Leden van de Klankbordgroep:
Petra Honkoop
Saskia Woord
Inge Blokker

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op