Zoeken
Techniek onderwijs
Techniek neemt in ons dagelijks leven een belangrijke plaats in. Techniek krijgt steeds meer een sturend karakter, we zijn er afhankelijk van. Om die reden hebben we techniekeducatie opgenomen in ons schoolplan. Het werkplan techniekeducatie zijn we aan het ontwikkelen. We willen toewerken naar de situatie waarin techniek een geÔntegreerd onderdeel vormt van wereldoriŽntatie.
De kinderen van groep 5,6,7 en 8 gaan elk jaar een paar keer naar het Technisch Creatief Jeugdcentrum in Arnhem om daar lessen in techniek te volgen. Als het mogelijk is geven we deze lessen op school.