Ouderklankbordgroep
De ouderklankbordgroep (OKBG) geeft samen met de directeur vorm aan het beleid van de school vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ouders voor het onderwijs. De OKB is ondersteunend bij de beleidsvorming, maar is niet toetsend, daarvoor is de MR. Tevens is de ouderklankbordgroep een adviesorgaan voor directie en team

Ook het onderhouden van de onderlinge contacten tussen de geledingen behoort tot de taken van de OKB Onze ouderklankbordgroep telt maximaal zeven leden, waar van twee personen zijn voorgedragen door de ouders, twee leden door het personeel en de drie overige leden door de OKB zelf. In de afgelopen periode heeft de OKB zich ontwikkeld als klankbord voor de directie wat betreft beleid, ontwikkelingen op school, ontwikkelingen in Doorwerth en het Schoolplan. Ook heeft de OKB meegedacht over verschillende andere concrete vraagstukken vanuit de directie en het team. De OKB ontvangt een bijdrage van de ouderraad. De OKB zet deze gelden in voor verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs, voor extra leermiddelen en hulpmiddelen ten behoeve van het Daltononderwijs. Tevens worden deze gelden aangewend voor extra uitgaven, zoals ICT, (buiten-) speelvoorzieningen en dergelijke. U vindt de namen van de leden in de adressenlijst achter in de schoolgids.

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op